*   Technologia w ochronie penitencjarnej. WSPÓŁPRACA: CZŁOWIEK - TECHNIKA   *   Dwudniowa konferencja i warsztaty   *   Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu   *   wrzesień 2016   *  
  • SW
  • BG
  • SzkoleniaSpec